TARİHÇEMİZ

30 yılı aşkın ticari deneyim ve kazanımlarını, Yurt içi ve dışı falyetlerine yeni vizyonlar eklemek adına,2016 yılında Koza İmar İnşaat A.Ş. bünyesine aktararak kurumsal yapılanmaya gitmiş, bu yapı altında taahhüt ve inşaat işlerinde yoğunlaşarak önemli prestij projelerine imza atma yolunda kararlılık göstermiştir.
Çeyrek asrı aşan  tarihçesinde, taahhütten, ticaret ve inşaata kadar birçok sektörde grup şirketleri, iştirakleri ve ortaklıkları ile birlikte yurtiçinde ve yurtdışında adından başarı ile söz edilen, prestijli, güvenilir, sektörün güçlü firmalarından biri konumuna gelmiştir. En büyük referansı inşaat ve taahhüt sektöründe ürettiği ve başarı ile temsil ettiği prestij projeleri olan Koza İmar İnşaat Grubu, deneyimli kadrosu ve son teknoloji ile donatılmış her iş  kalemine hitap edebilecek kapasitede makine parkı ile yurtiçi ve yurtdışında sanayi ve endüstriyel tesis, altyapı yol işi ve ticaret merkezleri ile lüks konut, bina ve uydu kent projeleri gibi birçok büyük projeye çözüm ortaklarına danışmanlık misyonunu başarı ile gerçekleştirmiştir.Türkiye’nin  modern görüntüsüne ulaşma yolunda önemli katkılar sağlamıştır.
Koza İmar İnşaat Kendi mülkleri üzerine inşaa ettigi projeleri, İnşaatını planlanan süreden önce bitirerek önemli bir başarıya imza atmıştır. Koza İmar İnşaat iştigal alanlarını yurtdışı temsilcikleri ile genişleterek yurtdışı projelerine yönelmişir.
Türkmenistan,Azerbaycan,mali,Nijerya  ve Cezayir de ,çözüm ortakları ile ciddi projelere İnşaat danışmanlık hizmeti ve malzeme temini yapmaktadır. Ülkemizin modern kentleşme sürecinin bir parçası olarak,  Koza İmar İnşaat İstanbul’da çeşitli lüks konut sektöründe portföy yönetimini sürdürmektedir. Türkiye’de ve dünyada ürettiği ve yönettiği prestijli yaşam proje ve  hizmetleri ile Koza İmar İnşaat , bünyesinde yer alan farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinden aldığı güçle yarattığı toplumsal ve ekonomik değerlerin kalitesi ve ülke ekonomisine katkısından her zaman gurur duymuştur.

VİZYON & MİSYON

Koza İmar İnşaat A.Ş , yurt içi ve dışında, istihdamdan işletmeye kadar her şey ; Vizyon ve değerler tarafından belirlenir. Fakat bunların üzerinde, KOZA’lı olmanın ne demek olduğunu tanımlanır.

YENİLİK

Tamamlanan ve devam eden projelerdeki her mühendislik detayı sürekli sorgulanır, yeniden incelenir , daha iyi ve daha etkin sonuçlar için yenilikçi mühendislik çözümleri sürekli araştırılır ve geliştirilir.

HIZ

Hız Daha hızlı mobilizasyon ve proje tamamlama hedeflerine destek için, mevcut teknolojileri geliştirme, her bir proje uygulama grubunun arzusudur. Güvenlik “Sıfır Kaza” politikası KOZA İmar İnşaat için hem bir hedef hem de bir başarıdır. KOZA, ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikasını sürekli olarak uygulamaktadır. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı korumayı içerir. Toplumun iyi bir üyesi olmak Yurt içinde ve dışında, endüstriyel, ticari ve altyapı tesisleri için yüklenici ve/veya yatırımcı olarak faaliyet gösteren KOZA’ın misyonu, çalıştığı yerlerdeki toplumlar ile sürekli iç içe olmak ve bu toplumlara katkısını sürekli arttırmaktır. Sosyal etki yönetimi, bir projenin planlanan ve planlanmayan sosyal sonuçlarını belirleme, izleme ve yönetme sürecini kapsar. Hedefi, daha sürdürülebilir ve adil bir ortam meydana getirmektir.

MÜKEMMELLİK

Mühendislik ve yönetim bilimlerindeki en son teknoloji kullanılarak daima yüksek kalite sağlanmaktadır. KOZA standartları uluslararası kabul görmüş prosedürlere dayanmaktadır. KOZA’nın, şirket içi sistemleri arasında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevresel Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi bulunmaktadır.
Mühendislik tasarımından işletmeye almaya kadar, KOZA tüm kalite yönetimi gereksinimlerine uyar. Sürekli gözden geçirilen iş süreçleri sayesinde, uygulama planına, prosedürlere, şartnamelere ve işin tasarım ana hatlarına en iyi ve güncel uygulamalar dahil edilir.

EKİBİMİZ

KOZA, tüm ofis ve şantiyelerinde, en yeni iş politikalarını ve güncel çalışma koşullarını benimser; çalışanlarının şirketin hedeflerini rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlar. Sahip olduğu yüksek beceri sahibi personel ve işgücünün, en önemli rekabet avantajlarından biri olduğu, KOZA’ın değişmez inancıdır. Bireylerin performansını geliştirmede eğitimin önemli bir unsur olduğunu ve aynı zamanda bu performansın, KOZA İmar İnşaat ve müşterilerinin gurur duyabilecekleri başarılı projelere dönüşeceğini kabul eder. Özellikle yurtiçi ve Yurtdışında birçok yerinde edindiğimiz iş tecrübesinin doğruladığı ilkelerle yoğurarak oluşturduğumuz sağlam yapıyı;
• Geleneklere bağlı, aynı zamanda yenilik ve gelişmelere açık olarak gelecek kuşaklara taşımak,
• Toplumdan ve çalışanlarımızdan aldığımız güçle en iyi şekilde mal ve hizmet üretmek.
• Çağdaş gelişmelere ayak uydurup ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştirerek en yüksek değeri elde etmek.
• Şirket hedeflerinin, ülke ve toplumun gelişmesine uyumlu olmasını sağlamak. Koza İmar İnşaat çalışanlarının en büyük hedefidir.
• Dürüst, tutarlı, güvenilir olmak.